Energie-audit voor het Waals Gewest

U beslist uw gebouw te vernieuwen. Voordat u met een belangrijke vernieuwing begint, is de energie-audit een interessant idee om later geen spijt van uw werken te krijgen.

 

Waar gaat het over? Het is eerst en vooral:

Een overzicht van de bestaande situatie van uw huis met een analyse van het “energetisch prestatievermogen”. De volgende punten worden dan bestudeerd:

- de isolatie van uw gebouw (muren, vloeren, dak, vensters,…)
- het verwarmingssysteem, (Rendementen van productie, distributie, emissie en regeling).
- het productiesysteem van sanitaire warme water (Rendementen van producite, opslag en distributie)
- de oververhitting en de ventilatie: optionele module op aanvraag

Verbeteringsvoorstellen (met schatting van de investeringskosten, met technische uitlegfiches). Dankzij een computeranalyse toont de auditeur de bestaande problemen en bepaalt de mogelijke verbeteringen, van het meest tot het minst belangrijk. Elk geval is dan uniek en moet op een specifieke manier worden bestudeerd. Er wordt geen maatregel opgelegd. De keuze van de verbeteringen voor uw huis wordt dan met u en in functie van uw mogelijkheden afgesproken (wegens financiële of esthetische redenen, de mogelijkheid om sommige werken zelf te doen,…).

 

De eerste maatregelen betreffende energiebesparing moeten op het niveau van het gebouw zelf worden genomen.

WAAROM ?

Want het vermogen van het huis om de warmte binnen te houden bepaalt onze nood aan verwarmingsenergie. Dit beïnvloedt dus direct op de dimensies van de verwarmingsketel. Met een goede isolatie kan een zwakkere verwarmingsketel een gelijk volume verwarmen. Die gebruikt dan minder energie om dit geïsoleerde volume te verwarmen.

Bij sommige verbeteringsvoorstellen kan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk zijn (modificatie van de gevel bij een isolatie door de buitenkant). Enkele vergunningen mogen bij het gemeentehuis zonder beroep op een architect worden neergezet.

Andere vergunningen moeten verplicht met beroep aan een architect worden gedaan.

Een schatting van de verwachte winsten…

Een etikettering van uw huis: een label (van A+ tot E), gelijkwaardig aan die van elektronische apparaten, wordt aan uw huis gegeven.

De EAP is dus een Energie Advies Procedure. Die wordt door het Waals Gewest gereglementeerd en heeft als doelstelling de eigenaren en de huurders gevoelig te maken voor de verbruikte energie in hun gebouw.

De EAP is vandaag de dag bestemd voor de eengezinshuizen, met 2, 3 of 4 gevels, maar niet voor de appartementen.

Die wordt op een vrijwillige basis gedaan maar is verplicht voor de verkrijging van de subsidies van het Waals Gewest voor de isolatie door de muren of het vloer.

Wat zijn daar de voordelen van ?

- Goede adviezen
- Uw geld niet uitgeven aan nutteloze of schadelijke werken voor de duurzaamheid van uw gebouw.
- Goed investeren om beter te sparen.

 

EAP energie-audit: procedure

 

Eerste fase : verzameling van documenten

We vragen u het volgende te verzamelen :

* Uw energiefacturen voor « verwarming/sanitaire productie » (fuel, gas, elektriciteit,…, hout). De brandstoffacturen van meerdere jaren (3 jaar) zijn interessant.

* Het laatste onderhoudattest van uw verwarmingsketel (N.B. in het geval van een verwarmingsketel met mazout/huisbrandolie is dit onderhoudattest jaarlijks verplicht).

* De architectuur- en kadasterplannen, het bestek, het opmeten, globaal K (K55, …), de werkenfacturen, de technische documentatie van de materialen (raamwerk, …, isolatie, …) of van de uitrusting (verwarmingsketel, waterverwarmer, …).

Belangrijke opmerking: de meeste van deze documenten zijn niet noodzakelijk voor de goede uitvoering van de audit maar ze maken het mogelijk om de accuraatheid van de rekeningen te verhogen en de duurtijden van de overzichten op het terrein te verminderen. Als de plannen accuraat en overeenkomstig met het bestaande zijn, dan is het normaal dat u een speciale korting op het totale bedrag van de audit krijgt. Deze korting wordt van geval tot geval onderhandeld.

 

Tweede fase : bezoek aan de te controleren eigendom.

Controle van de relevantie van de ontvangen documenten! Overzicht van de verschillende constructieve kenmerken van het gebouw. Analyse van het verwarmingssysteem en van de productie van warme water, van de ventilatie van het gebouw. Dit eerste deel duurt tussen 2 en 4 uur, naargelang de al dan niet aanwezigheid van de gebouwplannen, het bestek van de verbouwing en het handboek van de verwarmingsketel en van het productiesysteem van warme water.

Dit bezoek kan op zaterdag plaatsvinden.

 

Derde fase: een rapport redigeren

De auditeur verzamelt de gegevens van het gebouw in de officieel erkende software van energie-audit. Op basis van alle opgeslagen gegevens en rekeningen, produceert de software een rapport met alle aanbevelingen van werken of investeringen die voor deze eigendom noodzakelijk zijn.

 

Vierde fase: presentatie van de EAP audit aan de klant:

Het advies bestaat uit een analyse van het gebouw (muren, dak, raamwerken, vloeren) maar ook van de verwarmingssystemen en van productie van sanitaire warme water, van de ventilatie en eventueel van het probleem van oververhitting in de zomer (optionele module, zomercomfort benoemd).

Dit advies bestaat uit :

* informatie over het energetisch gedrag van uw huis, voorgesteld in de vorm van labels (letters E tot A) voor de verschillende geanalyseerde elementen (gebouwschil, ventilatie, verwarmingssysteem en productie van sanitaire warme water),

* verbeteringsvoorstellen in verband met uw ligging, samen met realiseerbare besparingen,

* technische uitlegfiches in verband met de voorgestelde aanbevelingen,

* informatie over het warmtereglement in het Waals Gewest,

* een document waarmee u eventueel een recht krijgt tot een belastingvermindering voor de energiebesparende investeringen,

* een lijst van contacten, publicaties en financiële aanzetters.

Al die documenten worden door de EAP software gegenereerd die op het initiatief van de drie Gewesten en de Federale Staat is ontwikkeld. Slechts de door het Waals Gewest officieel erkende auditeurs mogen EAP audits uitvoeren.

 

EAP energie-audit: prijs

 

De EAP audits worden door de Gewesten gesubsidieerd.

Bijdrage Waals Gewest: de premie is 60% van het bedrag op de factuur, BTW inbegrepen, en mag niet 360€ per audit overschrijden. Om gesubsidieerd te worden moet de EAP door officieel erkende auditeurs van het Waals Gewest worden uitgevoerd.

In het Waals Gewest moet het huis eerder dan 1996 zijn (stedenbouwkundige vergunning op z’n laatst op 1/12/1996 neergezet), om van de regionale premie te kunnen profiteren.

 

Basisklasse :

Uw huis moet:

* 2 of 3 gevels hebben
* maximum bestaan uit: een keuken, een eetkamer, een woonkamer, een washok, een badkamer, 3 slaapkamers of 2 slaapkamers en een bureau, 1 of 2 wc. Met de garages, de gangen, de kelders en de zolders wordt geen rekening gehouden.

Uw huis moet zich niet verder dan 30km van Fléron bevinden.

Prijs: 600 € incl. BTW (te betalen bedrag voordat het definitief dossier aan het Waals Gewest wordt verzonden)

 

Buiten basisklasse :

Uw huis :

bestaat uit een of meerdere kelders om in het beschermde volume te integreren
bestaat uit zolders om in het beschermde volume te integreren
heeft een secundaire volume met of zonder verbindingsvolume
heeft schietgaten
is geïsoleerd: 4 gevels
heeft een groter aantal kamers aan de basis
……

Een meer accuraat bestek moet worden uitgevoerd, ofwel op basis van foto’s en te communiceren inlichtingen, ofwel op basis van een voorafgaand bezoek.

 

EAP energie-audit: de zomercomfort optie

De EAP procedure integreert een optionele module in verband met zomercomfort. De EAP basisprocedure analyseert vooral het gebouw en de installaties in winteromstandigheden. Het aspect “oververhitting” wordt er niet behandeld.

De optionele module ‘zomercomfort’ beoogt het bepalen van de meest geschikte maatregelen om tegen de oververhitting van de beschouwde woning te strijden. Dit probleem is complex en de mogelijkheid om deze problemen in een beperkte tijd te analyseren, vereist een belangrijke bijdrage van de auditeur.

Het is belangrijk om een optionele module ‘ventilatie’ in de globale procedure te integreren want:

- De meeste aanbevelingen in verband met het deel ‘Gebouwschil’ beogen de verhoging van de warmte-isolatie van de gebouwen en de verbetering van de luchtdichtheid van de gebouwschil.

- Door deze aanbevelingen zouden problemen van luchtkwaliteit of zelfs vochtigheid en schimmel kunnen ontstaan of erger worden in de gebouwen als de ventilatie onvoldoend is.

- De onvoldoende ventilatie kan ook problemen van luchtkwaliteit brengen, namelijk door de aanwezigheid van radon of verontreinigende stoffen (tabak, CO, …)

De kost van een analyse van het zomercomfort is afhankelijk van het aantal vensters en deuren die moeten worden geanalyseerd. Gemiddeld kan een extra bedrag van 100€ excl. BTW worden beschouwd.

Dat bedrag moet van geval tot geval worden bevestigd.