EPB Certificaat

Wat is een EPB-certificaat ?

Het EPB certificaat kent aan een gebouw (huis, appartement, etc.) een label toe die een theoretisch energieverbruik van een huisvesting weergeeft. Dit certificaat wordt door een erkend certificateur van het Waals Gewest uitgevoerd en dit volgens een strikt protocol dat door het Waals Gewest is geredigeerd.

 

Hoelang blijft een certificaat geldig?

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig.

 

Wanneer moet een EPB-certificaat in Wallonië?

Sinds 1 juni 2010 is een EPB-certificaat verplicht voor elk verkoop van eengezinshuizen waarvan een stedenbouwkundige vergunning na 1 december 1996 en voor 1 mei 2010 is aangevraagd, op z’n laatst bij de koopovereenkomst of, als er geen koopovereenkomst is geweest, bij de notariële akte.

Sinds 31 december 2010 is de verplichting om een energie-audit uit te voeren zich verspreid tot alle verkopen van eengezinshuisvestingen voor zover dat de stedenbouwkundige vergunning voor 1 mei 2010 is aangevraagd.

Vanaf juni 2011 komt er een derde fase: de uitbreiding van deze verplichting voor alle transacties (verkoop, verhuur) die een residentieel gebouw betreffen (eengezinshuis, appartement, collectieve huisvesting) in het Waals Gewest.

 

Wat is het verschil tussen een energiecertificaat en een ernergie-audit ?

Het certificaat heeft als doelstelling een advies te geven over het energievermogen van een gebouw.

De energie-audit heeft als doelstelling het gebouw op een energetisch niveau te analyseren, de eigenaren en de huurders gevoelig te maken voor de verbruikte energie in hun gebouw, advies aan de eigenaren en de huurders te geven over de mogelijke verbeteringen en op de middelen om die te realiseren, inlichtingen over de financiële hulp te geven, …

 

Inhoud van het EPB-certificaat ?

Voor elke geanalyseerde huisvesting vermeldt het EPB-certificaat het volgende :

Zijn energieverbruik, in de vorm van aanwijzers of labels (bv. van A++, B, C tot G voor de meest energieverspillende gebouwen)

Zijn impact op het milieu (CO2 emissie)

De prestaties van de gebouwschil (d.w.z. de wanden die de beschermde volume bepalen) en van het verwarmingssysteem en productie van sanitaire warme water

De al dan niet aanwezigheid van een ventilatiesysteem

De eventuele aanwezigheid van vernieuwbare energiebronnen.