Project management en coördinatie van bouwterrein

1. PARTICULIEREN / MAATSCHAPPIJ

U bent de beheerder van een maatschappij, een zakenman, een schooldirecteur, een particulier,… U wenst werken te maken : nieuwe gebouwen, verbouwingen, buiten- en binnenverbouwingen, uitbreiding. Maar u hebt daar helaas niet veel tijd voor… U bent ook bang voor de bouwsector want het ontbreekt u aan een voldoende technische kennis,…

U zoekt hulp om :

Advies in uw keuze te krijgen
Uw project te begeleiden
Uw bouwterrein te organiseren
Uw bouwterrein te coördineren
Uw bouwterrein te plannen
Uw bouwterrein te beheren

We kunnen deze bouwdienst verzekeren.. Hoe ?

We kijken uw project samen met u na
We analyseren met u de uitvoerbaarheid van uw project
We zoeken naar de samenwerking met een architect indien nodig of een andere bekwame persoon
We helpen u of we schrijven voor u een dossier voor de ondernemers: opmeten, bestek,…
We voeren een marktonderzoek uit door de ondernemers voor u op te zoeken en door de aanbiedingen te analyseren
We beheren het bouwterrein voor u door de ondernemers en de controle van facturen na te kijken, door de vergaderingen met de architect (indien aanwezig) op het bouwterrein bij te wonen
We schrijven een planning voor de ondernemers…

 

2. BOUWPROFESSIONELEN

U bent ondernemer, architect,… Het gaat goed met uw zaak en u kent het dilemma van toenemende ondernemingen: meer werk aanvaarden maar onvoldoend personeel hebben, meer personeel aanwerven maar te weinig werk daarvoor. U kunt een groot contract hebben of meerdere kleine dossiers en u aarzelt…

We kunnen u helpen. Hoe ?

door met uw opmeten (na het afstellen van de werkmethode) en uw prijsuitreiking te helpen
door u met het beheer van uw bouwterrein te helpen : planning, bestelling van materialen, berekening van de voortgang, controle van het bouwterrein, vergadering op het bouwterrein,…