Technische studies

1. Verkaveling, wegennet,

U hebt als project een verkaveling of een massaplan te realiseren, een wegennet te creëren ? We werken in samenwerking met meerdere meetkundige. We nemen op ons alle technische studies.

Technische plannen van het wegennet
Netwerk riolering onder of naast het wegennet
Bestek van werken voor ondernemers
Beschrijvend en schattend opmeten van de werken
Naar ondernemers zoeken
Marktonderzoek: de aanbiedingen vergelijken
Controle van bouwterrein
Het puur topografische deel wordt door onze meetkundige verzekerd.

 

2. Nieuwe bouw, verbouwing,

U bent een aspirant-bouwer en u wilt uw werken zelf realiseren want :

U bent een goede knutselaar
U hebt tijd
U wil geld sparen

U wenst toch een technische of administratieve bijstand om :

Op te meten
Te bestellen
Een planning op te maken
U technische en administratieve adviezen te geven

 

3. Buitenverbouwingen

U wenst uw buitenkant te verbouwen of renoveren, dan kunnen we :

Een accuraat terreinoverzicht maken
Verschillende technische en esthetische oplossingen voor u studeren
Een bestek opmaken
Een marktonderzoek uitvoeren door op ondernemers in te schrijven
….